Kliklijsten
   
  	Kliklijsten zijn de snelst wisselbare wissellijsten.
  	Zonder dat de lijst van de wand hoeft kan het werk
  	gewisseld worden.
  	In iedere maat leverbaar!
   
  	
  	Henri de Vries
  	
  	
  	

  Lijstorama    Lijnbaan 49     1969ND     Heemskerk     0251-212896    info@lijstorama.nl

  Lijstorama  2011